CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Zadania tych jednostek będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie oraz Rodzice otrzymują szczegółowe informacje od dyrektora i nauczycieli poprzez elektroniczny dziennik.