CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 28 czerwca br.

Do 28 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanej 24 kwietnia br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 26 czerwca 2020 r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN


Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zadania jednostek oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie oraz Rodzice otrzymują szczegółowe informacje od dyrektora i nauczycieli poprzez elektroniczny dziennik.