Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych.

W dniu 19.10.2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania oraz tzw. otrzęsiny klas pierwszych. Impreza została zorganizowana przez uczniów klasy II adT wraz z wychowawcą p. Martą Janic oraz przez Samorząd Uczniowski z opiekunem p. Agnieszką Studenną. Naszymi szczególnymi gośćmi byli w tym dniu uczniowie klasy I Technikum z wychowawcą p. …

„Mądry uczeń po … szkole” – akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

12 października 2017 roku uroczyście świętowaliśmy Dzień Nauczyciela w naszej szkole. W rolę konferansjerów wcielili się: Anna Smolis i Aleksander Siemasz. Po pięknych życzeniach wystąpiła wróżka Caramilla (Kinga Puchalska), która przedstawiła horoskop dla wybranych nauczycieli na ten rok szkolny. Na scenie zadebiutowali aktorzy z klasy I technikum. Przedstawili oni wyniki …

ABC konsumenta

We wtorek 10 października 2017r. odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta, Panią Dominiką Myszakowską-Kaczałą. W spotkaniu wzięły udział wszystkie klasy technikum i drugie klasy zawodowe.  Pani Rzecznik podczas spotkania omówiła prawa konsumentów, przedstawiła ciekawe przypadki, którymi się zajmowała i opowiedziała o swojej pracy. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. …

Jesteśmy ambasadorami Fundacji Kulczyk

„Empatia jest nieustannym odkrywaniem – podobnie jak samo życie, chociaż na małą skalę”. (J. Rembowski). Takie hasło przyświeca działaniom członków Fundacji Kulczyk. Nasz szkolny klub postanowiłyśmy nazwać Klubem Empatyczek. Liczy on 16 członków. Jego opiekunami są nauczyciele: Jadwiga Woźniak, Marta Janic i  Barbara Zaprzalska. W minionym roku szkolnym zorganizowaliśmy akcję …

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

   „Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj…”. Tymi słowami wielkiego Polaka – Jana Pawła II przywitała społeczność szkolną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze prowadząca uroczysty apel Justyna Słaba. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przez przewodniczącego Rady Powiatu Alojzego Kuliga stypendium dla uczennic, które uzyskały najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym – Małgorzaty Ladra, Kingi Binek.

   Szczególnie gorąco zostali przywitani w progach naszej szkoły uczniowie klas pierwszych: klasy I technikum w zawodzie: technik ekonomista oraz uczniowie nowego typu szkoły: branżowej pierwszego stopnia. Po wysłuchaniu pana Dyrektora Andrzeja Filipiaka i poetyckich życzeniach, żeby „iść za marzeniem”, skierowanych do wszystkich zgromadzonych, uczniowie technikum (klasy I a T, II ad T, III d T, IV ad T) oraz klas szkoły zawodowej i branżowej (I B, II a Z, II b Z, III a Z) udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  23 czerwca, to długo oczekiwany przez uczniów dzień, zwiastujący koniec roku szkolnego. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 tradycyjnie rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i przemówieniem pana Dyrektora. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Alojzy Kulig, Prezes Cechu Rzemiosł Różnych w Twardogórze pan Stanisław Adamski.   Wszyscy …