Nauczanie hybrydowe od 19 października 2020 r.

Aktualizacja:  PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w TWARDOGÓRZE w roku szkolnym 2020/2021 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze od 19 października 2020 r. obowiązuje nauczanie hybrydowe, tzn. część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie: Uczniowie klas Technikum 1TP, 2TRg, 3TEg i 4TEg …

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Technikum w Twardogórze: 1.      2.11.2020 (poniedziałek) 2.      4.01.2021 (poniedziałek) 3.      5.01.2021 (wtorek) 4.      4.05.2021 (wtorek) 5.      5.05.2021 (środa) 6.      6.05.2021 (czwartek) 7.      4.06.2021 (piątek) Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórze: 1.      2.11.2020 (poniedziałek) 2.      4.01.2021 (poniedziałek) 3.      5.01.2021 (wtorek) 4.      5.05.2021 (środa) 5.      6.05.2021 (czwartek) 6.      4.06.2021 (piątek)

Przez 45 lat zarażała swoją pasją …

Pani Wanda Zabawa – nauczyciel z pasją i wspaniały wychowawca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze po 45 latach nieprzerwanej pracy żegna się ze szkołą i zawodem. W ostatnim dniu pracy pożegnaliśmy Ją kwiatami, życzeniami i Nagrodą Starosty Oleśnickiego. Dla wielu uczniów oraz nauczycieli stała się wielkim autorytetem. Wykształciła i …

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 r. – wtorek Harmonogram: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W TWARDOGÓRZE 8.50 – spotkanie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia z wychowawcami w wyznaczonych miejscach w sali gimnastycznej 9.00 – inauguracja roku szkolnego Branżowej Szkoły I stopnia w sali gimnastycznej   TECHNIKUM W TWARDOGÓRZE 10.50 – spotkanie uczniów Technikum z wychowawcami w …

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH do 15 września 2020

Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedzę o społeczeństwie i geografię. Ukończenie szkoły umożliwia: a) uzyskanie średniego wykształcenia, b) przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości, c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, d) podjęcie pracy w …

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OLEŚNICKIEGO

W związku z tym, że od najbliższego poniedziałku tj. 15 czerwca 2020 r. na stronie naboru:  https://dolnoslaskie.edu.com.pl kandydat może już samodzielnie zakładać konto, a także składać wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, przesyłam Państwu Terminarz Rekrutacji – daty ważne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Wszystkie terminy dotyczące rekrutacji dostępne są również na stronie :  https://dolnoslaskie.edu.com.pl w zakładce Terminy …

CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 28 czerwca br. Do 28 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanej 24 kwietnia br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 26 czerwca 2020 r. Kształcenie na odległość w …