Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego

Drodzy Maturzyści, proszę o zapoznanie się z Procedurą przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji czerwiec 2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, opracowaną na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ i CKE. Zwracam szczególną uwagę na zapisy dotyczące reżimu sanitarnego, czasu i miejsca stawienia się do szkoły w dniu …

Konsultacje dla maturzystów, uczniów i słuchaczy na terenie szkoły

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone do 7 czerwca 2020 r. Zadania tych jednostek nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i …

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.  

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych dla uczniów. https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik, jak organizować zdalne nauczanie. Poradnik jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Odrębne fragmenty zostały poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  …

Ograniczenie osobistej obsługi interesantów

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze osobista obsługa zostaje ograniczona od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania. Prosimy o: ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami niepedagogicznymi i składanie wizyt w budynku szkoły jedynie w wyjątkowych przypadkach po uprzednim telefonicznym umówieniu na …

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o …

Zawieszenie zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. …