Bezpieczny powrót do szkoły

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze w czasie epidemii, która będzie obowiązywała od 1 września 2020 r. wszystkich pracowników, rodziców i uczniów. 

Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia przedstawił wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania.