Dziękujemy za cud GeKoNu!

Uroczystość otwarcia zmodernizowanej szatni uczniowskiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze odbyła się w poniedziałek 1 września 2020 r.
Mimo, że projekt ukończono w lutym 2020 r. oficjalna uroczystość otwarcia została przełożona ze względu na pandemię koronawirusa.
 
W 2013 r. Firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. rozpoczęła akcję GeKoN. Jej celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom. Adresatami projektu są placówki kulturalne, instytucje oświatowe, stowarzyszenia i fundacje działające na ternie powiatów: oleśnickiego, milickiego, trzebnickiego, wrocławskiego. W 2019 r. przyjęty został w drodze konkursu projekt modernizacji szatni szkolnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze. Najpierw został opracowany projekt koncepcyjny oraz wizualizacja gotowej szatni. Podczas ferii zimowych w 2020 r. przystąpiono do kolejnych etapów prac remontowych, tj.: demontażu całego dotychczasowego wyposażenia (łącznie z drzwiami), wyrównania powierzchni ścian, sufitu, a następnie ich pomalowania, wylania posadzki samopoziomującej i montażu wykładziny zgrzewalnej, montażu nowych opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i drzwi, montażu szafek odzieżowych oraz wieszaków. Nowa szatnia składa się teraz z dwóch pomieszczeń, dzięki zaadaptowaniu przyległej sali.
 
Projekt został pomyślnie ukończony dzięki firmie GKN i jej pracownikom, pomocy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Twardogórze zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników szkoły, a także przy ogromnym wsparciu firm i instytucji w większości działających na terenie Powiatu Oleśnickiego: PHU Serafin Wiesław, Sendecki Drzwi, PUH Luxmal Henryk Kluska, Elektropol Grzegorz Pierog, Ilpea Sp. z o.o., ML Projekt, Drako, Maxglass Zakład Szklarski, OBIS Cichocki Ślązak Sp. j., Spamel Twardogóra, Beghelli-Polska Sp. z o.o., Abi office design, Artstudio Reklama Wizualna, Idealneściany.pl, PPHU Bimac.
Szczególne podziękowania skierowano do Dyrekcji GKN Driveline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy – pana dyrektora zakładu Mariusza Karolewskiego oraz pani dyrektor personalnej Renaty Węgrzanowskiej a także pracowników firmy GKN, którzy poświęcając swój wolny czas utworzyli ekipę remontową GeKoN, a byli to: pan Rafał Sujecki, pani Katarzyna Turska, pani Barbara Babczyńska, pani Justyna Dokurno, pan Tomasz Jarosz, pan Piotr Szydełko, pan Piotr Podgajny, pan Paweł Zwierzyk, pani Małgorzata Węgrzyn, pani Dorota Karalus, pan Adam Cichoń, pan Sławomir Szmajek i pan Grzegorz Ciepluch.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze Pani mgr inż. Edyta Pciak Rogala serdecznie dziękowała wszystkim instytucjom, firmom oraz osobom, które wniosły wkład w realizację wspólnego, szczytnego celu, dla dobra młodzieży uczącej się w ZSP w Twardogórze.
Oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Pan Paweł Czuliński, dyrektor personalna firmy GKN Driveline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy Pani Renata Węgrzanowska, dyrektor ds. technicznych Pan Rafał Sujecki i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze Pani mgr inż. Edyta Pciak Rogala.
Remont przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody uczniów. I jest jeszcze jeden bardzo miły i ważny aspekt przeprowadzonej modernizacji – nowa szatnia wygląda po prostu pięknie!