Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.0.2215 t.j.)

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.