Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń – luty 2020

CZĘŚĆ PISEMNA:

  1. 12 stycznia 2021, godzina 10.00, sala 20AU 15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  2. 12 stycznia 2021, godzina 12.00, sala 20A 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej i A 36 Prowadzenie rachunkowości

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

  1. 14 stycznia 2021, godzina 9.00, sala 26A 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  2. 15 stycznia 2021, godzina 9.00, sala 26AU 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  3. 16 stycznia 2021, godzina 9.00, sala 26A 36 Prowadzenie rachunkowości

Zdający na egzamin zgłaszają się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, w szczególności z zasadami bezpieczeństwa i ich bezwzględnego przestrzegania.

 

Procedura przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.