Egzamin zawodowy – Testy

Uczniów wszystkich klas Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia zachęcamy do regularnego sprawdzania swojego przygotowania do egzaminu zawodowego. Pierwszoklasiści mogą zapoznać się z formułą egzaminu oraz typami zadań, uczniowie starszych klas sprawdzić posiadaną już wiedzę.

Materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:
https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.
Wyniki swoich testów można udostępniać nauczycielom, dzięki czemu do egzaminu można przygotowywać się również zdalnie.