GeKoN

 

PROJEKT GeKoN – WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W roku szkolnym 2019/2020 naszej szkole udało się pozyskać wsparcie Firmy GKN Drivline Polska sp. z o.o. w Oleśnicy, która wyremontuje i doposaży szatnię szkolną. Prace remontowe rozpoczną się już w styczniu 2020 r.

Sześć lat temu Firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. rozpoczęła akcję GeKoN. Jej celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom. Adresatem projektu są placówki kulturalne, instytucje oświatowe, stowarzyszenia i fundacje działające na ternie powiatów: oleśnickiego, milickiego, trzebnickiego, wrocławskiego.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację projektu jest terminowe złożenie wniosku. Udział w realizacji projektów jest dobrowolny. Wszystkie prace zaplanowane przez członków zespołów odbywać się będą poza godzinami pracy. Oceny złożonych wniosków oraz podziału środków dokonuje komisja powołana przez firmę.

Warunkiem otrzymania środków jest podpisanie umowy, w ramach której GKN Driveline Polska Sp. z o.o., zobowiąże się do pokrycia kosztów części lub całości działań zaplanowanych w projekcie, zaś podmiot, do którego pomoc jest adresowana zagwarantuje przeznaczenie otrzymanych środków na realizację działań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Lider zwycięskiego projektu odpowiada za:

 1. Koordynację pracy zespołu projektowego;

 2. Raportowanie w cyklach kwartalnych statusu projektu;

 3. Przygotowanie akcji informacyjnej dla pracowników Spółki w celu ich zaangażowania w prace realizowane w ramach projektu;

 4. Promowanie projektu w mediach i/lub na stronach internetowych beneficjenta;

 5. Przygotowanie raportu podsumowującego realizację projektu zawierającego co najmniej informacje na temat:

  1. Członków projektu;

  2. Opisu stanu przed realizacją;

  3. Opisu działań wykonanych osobiście przez zespół projektowy

  4. Dokumentację zdjęciową i/lub wideo obrazującą stan przed, prowadzone działania, stan po.

  5. Ewentualne informacje prasowe dotyczące realizowanego projektu.