MŁODZI RACHUNKOWCY!

W dniach 31.05.2019 r. i 10.06.2019 r. uczniowie klasy drugiej, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, wzięli udział w Szkolnym Konkursie z Zasad Rachunkowości.

W I części uczniowie zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 8 najlepszych, którzy przeszli do etapu drugiego. II część konkursu polegała na udzielaniu odpowiedzi ustnie na wylosowane pytania oraz formułowaniu i ewidencjonowaniu treści operacji gospodarczych. Ostateczny wynik konkursu ustalono na podstawie punktów uzyskanych przez uczestników we wszystkich etapach.

Wyniki konkursu :

I miejsce – Katarzyna Palma

II miejsce – Klaudia Woźniak

III miejsce – Oliwia Grzesiak

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!