Od 1 lutego 2021 r. – nadal NAUCZANIE ZDALNE

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach według dotychczasowego planu lekcji. Lekcje online odbywają się na platformie MS Teams. Uczniowie są także zobligowani do systematycznego logowania się i odbierania wiadomości od nauczycieli i dyrekcji w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Kursy z przedmiotów teoretycznych zawodowych będą realizowane w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego