Ogłoszenia

 

Dzień Edukacji NarodoweJ

Art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.0.2215 t.j.)

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Technikum w Twardogórze:

1.      2.11.2020 (poniedziałek)

2.      4.01.2021 (poniedziałek)

3.      5.01.2021 (wtorek)

4.      4.05.2021 (wtorek)

5.      5.05.2021 (środa)

6.      6.05.2021 (czwartek)

7.      4.06.2021 (piątek)

Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórze:

1.      2.11.2020 (poniedziałek)

2.      4.01.2021 (poniedziałek)

3.      5.01.2021 (wtorek)

4.      5.05.2021 (środa)

5.      6.05.2021 (czwartek)

6.      4.06.2021 (piątek)