Ogłoszenia

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERIE
  • 23-31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna
  • 31.01.2021-13.02.2022 – ferie zimowe

Dzień Edukacji NarodoweJ

Art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.0.2215 t.j.)

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Technikum w Twardogórze:

1.      12.11.2021 (piątek)

2.      7.01.2022 (piątek)

3.      2.05.2022 (poniedziałek)

4.      4.05.2022 (środa)

5.      5.05.2022 (czwartek)

6.      6.05.2022 (piątek)

7.      6.06.2022 (poniedziałek)

8.      17.06.2022 (piątek)

Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórze:

1.      12.11.2021 (piątek)

2.      7.01.2022 (piątek)

3.      2.05.2022 (poniedziałek)

4.      4.05.2022 (środa)

5.      5.05.2022 (czwartek)

6.      17.06.2022 (piątek)