Pożegnanie absolwentów.

W piątek 26.04.2019 r. społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jarosława Iwaszkiewicza pożegnała tegorocznych maturzystów. W uroczystości udział wzięli:
– Pani Dyrektor Dorota Bachor
– Pan Dyrektor Andrzej Filipiak
– Grono Pedagogiczne
– Szanowni Maturzyści szkoły dziennej i zaocznej
– uczniowie klasy III adT

Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła 2 absolwentkom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem:

– Natalii Wólkiewicz

– Oliwii Mielnik

Nagrodami i dyplomami uhonorowała również uczniów, którzy wyróżnili się w licznych konkursach, projektach, zawodach sportowych oraz w działaniach na rzecz promocji szkoły.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie przez wychowawców swoim wychowankom świadectw ukończenia szkoły.

Za trud wychowania w imieniu absolwentów, serdeczne podziękowania wygłosili Oliwia Mielnik i Mateusz Niciejewski. Przedstawiciele klasy trzeciej pożegnali maturzystów ciepłym słowem i życzeniami, a na pamiątkę przekazali im skromne upominki.

Uroczystość przygotowała klasa III adT wraz z wychowawcą.