Prawa konsumenta

29 stycznia gościliśmy w szkole pana Piotra Barańskiego – Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W spotkaniu z rzecznikiem wzięły udział klasy 1TR, 1TRG, 2TE, 3TE i 4T.

Nasz gość przybliżył uczniom prawa konsumenta na rynku w świetle aktualnych przepisów prawa. Przedstawił również praktyczne wskazówki na temat składania reklamacji oraz wyjaśnił różnice pomiędzy reklamacją, rękojmią i gwarancją. Na początku spotkania wszyscy rozwiązali wstępny test wiedzy o prawach konsumenta – okazało się, że uczniowie wiedzą sporo, ale przy niektórych pytaniach pojawiały się wątpliwości lub rozbieżności w odpowiedziach. Test rozszerzony na zakończenie spotkania, dzięki objaśnieniom i ciekawym przykładom przytoczonym przez pana Barańskiego, poszedł słuchaczom bardzo dobrze.