Przez 45 lat zarażała swoją pasją …

Pani Wanda Zabawa – nauczyciel z pasją i wspaniały wychowawca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze po 45 latach nieprzerwanej pracy żegna się ze szkołą i zawodem. W ostatnim dniu pracy pożegnaliśmy Ją kwiatami, życzeniami i Nagrodą Starosty Oleśnickiego.

Dla wielu uczniów oraz nauczycieli stała się wielkim autorytetem. Wykształciła i wychowała niejedno pokolenie uczniów, późniejszych pracowników zatrudnionych na terenie gminy, powiatu i nie tylko. Swoją pracę zawsze wykonywała z ogromnym zaangażowaniem, pasją i sercem.

Pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, dyrektora Technikum Drzewnego dla Dorosłych ”MUR”. Posiada uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik ekonomista, wielokrotnie czynnie uczestniczyła w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem pełniła funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także koordynatora praktyk zawodowych, nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy czy powiatu.

Współtworzyła prawo wewnątrzszkolne, uczestnicząc w pracach nad Statutami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze. Brała udział w pracach zespołów do spraw ewaluacji wewnętrznej. Była współautorem programu nauczania dla zawodu technika ekonomisty 331403. Systematycznie doskonaliła swój warsztat pracy, co wpływało na zainteresowania uczniów. W celu podniesienia efektywności kształcenia aktywnie uczestniczyła w warsztatach, szkoleniach np. w ramach sieci nauczycieli przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Aby rozbudzić w uczniach aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej i społecznej uczestniczyła w programie edukacyjnym „Moje finanse” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i z powodzeniem realizowała jego treści na zajęciach lekcyjnych. W celu zainteresowania uczniów problematyką z zakresu prawa, organizowała i przeprowadzała każdego roku szkolny konkurs „Z prawem na TY”, w którym uczniowie chętnie brali udział. Organizowała spotkania
z ciekawymi ludźmi, m. in.: kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, pracownikiem sądu czy też  doradcą zawodowym, a także wycieczki zawodoznawcze np. do oddziału NBP we Wrocławiu, na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, gdzie odbywały się wykłady profesora Marka Belki czy profesora Dariusza Rosatiego. Przez wiele lat z sukcesem przygotowywała uczniów do konkursów i olimpiad przeprowadzanych na szczeblu powiatowym oraz krajowym, a jej podopieczni zajmowali czołowe miejsca na podium, szczególnym osiągnięciem było zajęcie I miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Będąc otwarta na różne innowacje wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Moja firma w mojej gminie”, który miał na celu rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu, w realizacje którego zaangażowani byli uczniowie, przygotowana został ankieta i przeprowadzono badania marketingowe na terenie gminy, a następnie został opracowany plan marketingowy dotyczący działalności gospodarczej. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości, na którym w obecności władz powiatu oraz licznych przedsiębiorców zaprezentowane zostały efekty kilkumiesięcznej pracy nad projektem.

Zawsze chętnie spieszyła uczniom z pomocą, organizowała dla nich zajęcia pozalekcyjne, które miały na celu pogłębianie ich wiedzy i zainteresowań.

Swoją wiedzą chętnie dzieliła się z innymi nauczycielami przeprowadzając lekcje otwarte. Promowała szkołę w środowisku, m. in. poprzez współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły, organizację Dnia Przedsiębiorczości oraz praktyk zawodowych.

Pani Wanda Zabawa przez 45 lat zarażała swoją pasją i nieustannie dążyła do tego, by poziom nauczania i wychowania młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze był na najwyższym poziomie.

Społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze