Spotkanie z przedstawicielem Forum Rozwoju Obywatelskiego

W dniu 08.01.2020 r. w auli szkolnej, w ramach realizacji projektu edukacyjnego „30 lat Wolności”, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Forum Rozwoju Obywatelskiego. Realizowany przez FRO projekt ma na celu uświadomienie Polakom, jak wielką rolę dla rozwoju Polski odegrały przemiany polityczne i gospodarcze sprzed 30 lat. Koordynator projektu Pan Jakub Przeździecki w bardzo ciekawy i interesujący sposób wygłosił wykład na temat: „PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice”. Była to bardzo pouczająca lekcja ekonomii i historii.