Stypendia dla najlepszych

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność poinformować, że Katarzyna Palma z klasy 4 TEg oraz Gabriela Proć z klasy 2 TR, zostały laureatkami stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. Ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju obostrzenia w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Dolnośląski Kurator Oświaty zdecydował, że nie odbędzie się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, dlatego wyjątkowo w tym roku dziewczęta odebrały dyplomy i gratulacje w szkole.

W tym roku szkolnym aż pięcioro uczniów szkoły zdobyło stypendia w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej skierowanego do uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce  i szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendystami zostali: Julia Dziewierz i Gabriela Proć z klasy 2 TR oraz Agata Grzesiak  i Bartosz Pienio z klasy 2 TRg kształcący się w zawodzie technik reklamy a także Katarzyna Palma z klasy 4 TEg kształcąca się w zawodzie technik ekonomista.

Serdecznie  gratulujemy wszystkim stypendystom wysokich wyników w nauce i sukcesów odniesionych w olimpiadach i konkursach. Życzymy dalszych sukcesów oraz pomyślnej realizacji planów edukacyjnych.