Dyrekcja

 

mgr Dorota Bachor

p.o. dyrektora szkoły

przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 13:00