Dyrekcja

 

mgr Andrzej Filipiak

dyrektor szkoły

przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 13:00

 

mgr Dorota Bachor

wicedyrektor szkoły