Pielęgniarka

Janina Karalus

pielęgniarka dyplomowana w środowisku nauczania i wychowania

środa 10.00 – 15.00

czwartek 10.00 – 15.00