Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

 

Tomasz Smajek

przewodniczący

 

Olga Siemasz

skarbnik

 

Stanisława Sowa

sekretarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Grażyna Szymańska
Zdzisława Klepacz