Rada Rodziców

p. Małgorzata Adamów (4 TEg) przewodnicząca

p. Witold Michałowski (2 TP)zastępca przewodniczącej

p. Iwona Kisińska (2 TR) – skarbnik

p. Ilona Izdebska (1 TR)sekretarz

Rada zaprasza do kontaktu za pośrednictwem Mobidziennika.

Wpłat można dokonywac na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze ul. Staszica 3, 56-416 Twardogóra
nr rachunku bankowego: 57 9584 1047 2005 0500 1759 0001
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Twardogórze