Samorząd uczniowski

Dominik Kamiński – przewodniczący

Adrian Nowak – zastępca

Agata Grzesiak – sekretarz

Sandra Majsterek, Wiktoria Muzyka – skarbnicy