Samorząd uczniowski

Małgorzata Binek – przewodnicząca

Klaudia Trzcińska   – zastępca

Dominik Kamiński, Dagmara Kowalska – sekretarz

Zuzanna Rusiecka – skarbnik