SZKOLNY KONKURS „W ŚWIECIE FINANSÓW” JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W dniach 21 maja i 27 maja 2019 r. został przeprowadzony konkurs z zakresu finansów.

Jego celem jest między innymi: popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu finansów, zachęcenie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz propagowanie racjonalnego gospodarowania finansami i nawyku oszczędzania. W I części konkursu wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły, kształcących się w klasach II i III Technikum w zawodzie technik ekonomista. Do II etapu zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

W I części konkursu uczestnicy zmagali się z testem wielokrotnego wyboru, natomiast w II części ich zadaniem było rozwiązanie czterech zadań dotyczących m.in.: obliczenia ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczki na podatek dochodowy, obliczenia wysokości rocznej i miesięcznej raty kredytu oraz dokonania rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Ostateczne wyniki konkursu:

I miejsce Katarzyna Palma – uczennica klasy II

II miejsce Małgorzata Binek – uczennica klasy III

III miejsce Klaudia Woźniak – uczennica klasy II

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy i życzymy sukcesów w kolejnej edycji – czyli już za rok!!!