Ważne dokumenty

Tu zapoznasz się z ważnymi dokumentami związanymi z rekrutacją do naszej szkoły.

1. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.