Ważne dokumenty

Tu zapoznasz się z ważnymi dokumentami związanymi z rekrutacją do naszej szkoły.

1. Wykaz obowiązkowych przedmiotów z zajęć edukacyjnych, za które kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne.

2. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 586).

3. Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.

Załączniki do zarządzenia: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4.

4. Zarządzenie nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: – klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…)

Załączniki do zarządzenia: załącznik 1, załącznik 2załącznik 3załącznik 4.

5. Zarządzenie nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Załączniki do zarządzenia: załącznik 1, załącznik 2.