Wyniki szkolnego konkursu „BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”

Wyniki szkolnego konkursu „BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”

11 czerwca 2021 r. odbył się I etap szkolnego konkursu „BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM”. W tej części uczniowie zmagali się z testem jednokrotnego wyboru. W konkursie udział wzięło 16 uczniów. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 6 najlepszych, którzy przeszli do drugiego etapu. II część konkursu miała miejsce 15.06.2021 r., w której zawodnicy odpowiadali ustnie na wylosowane pytania.

Ostateczne wyniki konkursu ustalono na podstawie punktów uzyskanych w obu etapach.

Laureaci:

I miejsce Emilia Sinica klasa 3 TEg (technik ekonomista)

II miejsce Adrian Nowak klasa 3 TEg (technik ekonomista)

III miejsce Mateusz Misiarz klasa 2 TR (technik reklamy)

 

Ogromne brawa i gratulacje dla zwycięzców!

Życzymy dalszych sukcesów!!!