ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

26 czerwca 2020 r. świadectwa można będzie odbierać wg harmonogramu:

Wejście od ul. Staszica (sala nr 4):

9.00 – klasa 1TR – p. D. Krawczyk

9.30 – klasa 1TRg – p. A. Proć

10.00 – klasa 2TEg – p. K. Karbowska-Krzemińska

10.30 – klasa 3TEg – p. B. Zaprzalska

14.00 – klasa 4Tg – p. M. Janic

Wejście od ul. Szkolnej (sala nr 15):

9.00 – klasa 1B – p. W. Milian

9.30 – klasa 1Bg – p. J. Żegliński

10.00 – klasa 2Bg – p. T. Janas

klasa 3Bg – termin poda p. P. Dudycz

Uczniowie odbierający świadectwo zobowiązani są do: zasłonienia ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu 2 metrów.

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r., będą mogli je odebrać w wakacje w sekretariacie szkoły.

Przed odebraniem świadectwa należy oddać:
– kluczyk od szafki w szatni (Technikum – do sekretariatu lub wychowawcy),
– książki do biblioteki,
– użyczone laptopy.