Zawieszenie zajęć

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Uczniowie oraz Rodzice otrzymali szczegółowe informacje od dyrektora szkoły poprzez elektroniczny dziennik.