sobota, 22 lipca 2017
4.jpg 3.jpg abc1.jpg 2.jpg 5.jpg 6.jpg

Czytelnicza Lista Przebojów
PDF

W nowym roku szkolnym 2015/ 2016 zostanie przeprowadzony w bibliotece szkolnej plebiscyt na Czytelniczą Listę Przebojów. Chętni uczniowie mogą w każdym miesiącu zagłosować na swoją ulubioną książkę. Należy podać autora, tytuł utworu, a także swoje imię i nazwisko. W ten sposób zostanie wyłoniona Książka Miesiąca, która będzie przedstawiona na stronie internetowej szkoły. W każdym miesiącu zostanie wylosowany czytelnik, który dostanie nagrodę niespodziankę. Podsumowanie plebiscytu odbędzie się w czerwcu 2016 roku. Wtedy powstanie lista najciekawszych książek naszej szkoły. Wyłoniony zostanie również najbardziej aktywny uczestnik Czytelniczej Listy Przebojów, który zostanie nagrodzony podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Pamiętajcie, że warto czytać! Książka przestała wprawdzie pełnić rolę głównego nośnika informacji o otaczającym świecie i jej funkcja jest obecnie inna, niż to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Jednak ciągle określa kodeksy postępowania, podaje przykłady dla rozwiązywania problemów życia własnego, grup i szerszych środowisk społecznych. Uczy sztuki wyboru wśród społecznych opinii i interesów, wśród różnych pojęć i chaosu, wskazuje źródła i cele, wzbogaca psychikę czytelnika, dając mu podstawy do rozumienia siebie jako jednostki wyodrębniającej się od reszty społeczeństwa własnym światem odczuć i do zrozumienia innych ludzi.

 

 

Created by Jakub Paciorkowski