sobota, 22 lipca 2017
4.jpg 3.jpg abc1.jpg 2.jpg 5.jpg 6.jpg

Krótko o nas ...
PDF

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze to szkoła z ponad 60 - letnią tradycją. Wiele pokoleń młodzieży opuściło nasze mury, pokończyło studia i znalazło satysfakcjonującą pracę. Dlatego  warto wybrać naszą ofertę i od nowego roku szkolnego dołączyć do szkolnej braci.

A teraz kilka słów o szkole .....

Zajęcia odbywają się przy ulicy Staszica 3 w systemie jednozmianowym od  godziny  7:55 do 15:10

Szkołą kieruje i zarządza dyrektor mgr  Andrzej Filipiak

W sprawach uczniowskich pomocna jest p. Joanna Paciorkowska

Sekretariat obsługuje p. Iwona Józefiak

Atutem szkoły jest kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca pełne przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do pracy z młodzieżą. Ze względu na kameralność szkoły panuje w niej miła, przyjazna uczniom atmosfera, nie ma agresji i innych niepożądanych zjawisk. Uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego monitoringu oraz pełnieniu dyżurów nauczycielskich.

Absolwenci naszej szkoły charakteryzują się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego samokształcenia, umiejętnością oceny siebie i swoich możliwości.

Nasza szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania
 • praktyczną użyteczność zdobywanej wiedzy
 • wysoki poziom znajomości języków obcych
 • profesjonalną umiejętność pracy z komputerem
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych (recytatorskich, wokalnych, muzycznych) a także sportowych
 • dobre samopoczucie i bezpieczeństwo każdego ucznia
 • naukę w nowoczesnych salach dydaktycznych z najnowocześniejszymi pomocami naukowymi (tablica interaktywna)

Misją naszej szkoły jest:

 • rozwój każdego ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami
 • wychowanie w poszanowaniu tradycji
 • wpajanie uczciwości wobec siebie i innych
 • uczenie wrażliwości na drugiego człowieka
 • wyrabianie sprawności w posługiwaniu się językami obcymi i nowoczesną technologią informacyjną
 • przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki rynkowej.


 

 

Created by Jakub Paciorkowski