sobota, 22 lipca 2017
4.jpg 3.jpg abc1.jpg 2.jpg 5.jpg 6.jpg

Historia muzeum
PDF

Historia muzeum szkolnego sięga niemalże początków funkcjonowania szkoły. Od 1957 r. do zbierania pamiątek historycznych dotyczących ziemi twardogórskiej i jej mieszkańców zachęcał nauczyciel    historii i późniejszy dyrektor szkoły mgr Alojzy Zielecki. Udało mu się zgromadzić liczne starodruki, dokumenty, numizmaty, zabytki kultury materialnej a także broń białą. Ze względów lokalowych nie udało się wówczas utworzyć ekspozycji stałej. Nie   powiodły   się   również   próby   zorganizowania   muzeum   regionalnego w zabytkowym poewangelickim kościele w Twardogórze.

W roku 1976 dyrektor mgr Stanisław Sawicki podjął decyzję zorganizowania stałej ekspozycji zbiorów. Pracami związanymi z adaptacją pomieszczeń w obecnej sali 37 oraz ekspozycją zbiorów kierował nauczyciel – pasjonat mgr Alojzy Jan Wieczorek.

Ekspozycję stałą udostępniono 15 lutego 1977 r. i nadano jej miano Muzeum Szkolnego Ziemi Twardogórskiej. Mgr Alojzy Wieczorek był opiekunem muzeum do 31 sierpnia 2007r. Przez ponad 30 lat pracował nad  wzbogacaniem i opracowywaniem zbiorów  aktywując  przy tym młodzież.  Współpracował z wieloma organizacjami, instytucjami.

W VI 1977r. zorganizowano pierwsze uroczyste spotkanie z pracownikami muzeów wrocławskich połączone z prezentacją zbiorów muzealnych ziemi twardogórskiej. W 1993r. ekspozycję udostępniono do zwiedzania uczestnikom sesji popularno-naukowej kończącej obchody 700-lecia Twardogóry. We IX 1995r. ekspozycję zwiedzili także uczestnicy Dolnośląsko-Wielkopolskiego  Spotkania  Regionalnego  zorganizowanego  w naszej  szkole.   W II 1997r.  odbyło  się z kolei konwersatorium animatorów kultury regionalnej województwa wrocławskiego.

W roku szkolnym 1998/1999 zbiory muzealne przeniesione zostały do nowej siedziby (pomieszczenia po poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Od IX 2007r. opiekunem muzeum jest mgr Katarzyna Krzywda. W 2008r. szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia. Z tej okazji muzeum zostało udostępnione do zwiedzania wszystkim uczestnikom zjazdu. W latach 2009/2010 i 2011/2012 w muzeum realizowane były zajęcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. W V 2012r. muzeum udostępnione było do zwiedzania dla mieszkańców miasta.

Zgromadzone zbiory nieprzerwanie służą realizacji edukacji regionalnej, udostępniane są uczniom, służą do organizowania wystaw tematycznych, wykorzystywane są przy pisaniu prac m.in. magisterskich.

 

 

Created by Jakub Paciorkowski