Podziękowanie za organizację praktyk zawodowych

Podziękowanie za współpracę i życzliwość oraz profesjonalną organizację praktyk zawodowych dla uczniów Technikum w Twardogórze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Celem  praktyk zawodowych jest zapoznanie się ze specyfiką zawodu zgodnie z wybranym profilem kształcenia. Jest to pierwsze zetknięcie się uczniów ze środowiskiem pracy, poznanie podstaw zawodu, obserwacja doświadczonych pracowników. Odbycie praktyki zawodowej jest warunkiem niezbędnym pozwalającym na sprawdzenie się w konkretnym zawodzie.

31 maja 2024 r. zakończył się czterotygodniowy okres organizacji i przeprowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas trzecich i czwartych naszego technikum przygotowujących się do zawodu:

– technik reklamy,

– technik programista.

 

 Drodzy Partnerzy,

poprzez naszą współpracę wspomagacie Szkołę w procesie edukacyjno-wychowawczym. Dziękujemy Państwu za ogromne zaangażowanie, trud, poświęcony czas i profesjonalne podejście. Za ogrom przekazanej wiedzy i podzielenie się zawodowym doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

Mamy nadzieję, że tak owocna współpraca w zakresie realizacji praktyk będzie kontynuowana.

Serdecznie dziękujemy!