Dar dla muzeum

Nasze szkolne Muzeum Ziemi Twardogórskiej wzbogaciło się o ciekawy eksponat z czasów przed I wojną światową. Jest to teczka na akta podstawowe wydrukowana na potrzeby  Komisji Królewskiego Sądu Okręgowego w Twardogórze. Sądy okręgowe (Kreisgericht) były wówczas sądami pierwszej instancji i zajmowały się głównie sporami pomiędzy stronami oraz sprawami spadkowymi. W sprawach kryminalnych orzekano w większych miastach (na przykład w Oleśnicy).

Teczka zawierała akta sprawy pomiędzy Barb. (Barbarą) Janeck (z domu Warkotz) a rodzeństwem Janeck (Geschwister Janeck) – Albertem, Johannem i Julianne (po mężu Obieglo). Sprawy sądowe toczyły się wówczas w obecnym twardogórskim ratuszu. Budynek ten wzniesiono w 1902 roku właśnie jako nowy gmach sądu okręgowego.

Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi, miłośnikowi historii lokalnej i kolekcjonerowi dokumentów historycznych za ten podarunek!