Dobry temat

Nasza szkoła włączyła się do programu “Dobry Temat”. Jest to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej w wieku 14 – 19 lat. Programem objęte zostały wszystkie klasy pierwsze naszej szkoły.

„Dobry Temat” jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Dobry Temat (projektdobrytemat.pl).

17 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie klas pierwszych rozpoczynających program z trenerem „Dobrego tematu”.