Dzień Europejski

Dzień Europejski w naszej szkole stał się już tradycją. W tym roku uczniowie zaprezentowali aż 8 krajów europejskich: Norwegię (1TP), Bułgarię (1TRa), Ukrainę (1TRb), Irlandię (1Ba), Austrię (1Bb), Chorwację (2TR), Portugalię (3TP) i Szwecję (4TR). Każda klasa przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą informacje o ciekawostkach na temat wybranych państw, a następnie drużyny klasowe miały okazję sprawdzić swoją wiedzę w quizie Kahoot. Oceniania przygotowania każdej klasy nie było łatwym zadaniem dla jury, gdyż wszystkie stoiska zachwycały zarówno kolorystyką, jak i smakami potraw, ale o rozstrzygnięciu zdecydował konkurs muzyczny „Jaka to melodia” – po podliczeniu wszystkich punktów I miejsce zdobyła klasa 1TP, natomiast II i III miejsce przypadło klasom 3TP i 1TRa. W przerwach między konkursami i prezentacjami szkolny zespół muzyczny wykonał kilka piosenek. Zdaniem uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, to była wspaniała zabawa połączona z edukacją  – tradycja warta tego by ją kontynuować!

Przygotowanie i przebieg Dnia Europejskiego koordynowały nauczycielki języków obcych: pani Anna Proć oraz pani Nadiya Lomanova-Baranska.