Konkurs fotograficzny – zaproszenie do udziału

#KlubKreatywny #KonkursFotograficzny 📷 📸
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku. W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników. Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszystkich wynikających z sytuacji ograniczeniach lub też opis wędrówki symbolicznej –metafizycznej, podróży marzeń przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu „nowych lądów” w czasie ograniczeń.
1. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów szkół podstawowych, i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
Warunki udziału w konkursie fotograficznym„(Pod)różne historie”
1. Uczestnik może zgłosić do konkursu pięć prac o tematyce podróżniczej. Zestaw (nie więcej niż3 zdjęcia) liczony jest jako jedna praca.
2. Zgłoszone prace muszą realizować temat konkursu-rozumiany dosłownie lub w przenośni.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 maja 2021 roku:
a)wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl -w zakładce konkursy/interdyscyplinarne/(Pod)różne historie) przesłać zdjęcia drogą elektroniczną poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików np. Wetransfer (do 2GB)podając adres odbiorcy podrozne.historie@mdk.bialystok.pl. Minimalne wymagania: rozmiar dłuższego boku przekraczający 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi,format pliku: jpg, tif lub png. Plik należy opisać wg wzoru: kategoria_nazwisko_imię_numer pracy/zestawu.
4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
Ikategoria:8 –11 lat
II kategoria:12 –15 lat
III kategoria: 16 lat i powyżej.
5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
6.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.
7.Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 28maja2021 rokuwformie online. Nagranie zostanie opublikowane na stronie internetowej MDK i na profilu placówki na portalu Facebook.
SZKOLNY KOORDYNATOR KONKURSU : p.Marta Janic 📸😊📷