Zebrania i konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram spotkań i konsultacji w roku szkolnym 2020/2021:

 

02.09.2020

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum.

03.09.2020

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia.

20.10.2020

Konsultacje z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

07.12.2020

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum. Konsultacje z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum. Na platformie Teams.

07.12.2020

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia. Konsultacje z Rodzicami uczniów wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia. Na platformie Teams.

30.03.2021

Spotkanie z Rodzicami uczniów klasy maturalnej Technikum. Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Na platformie Teams.

25.05.2021

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum. Konsultacje z Rodzicami uczniów wszystkich klas Technikum.

26. 05.2021

Spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia. Konsultacje z Rodzicami uczniów wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Spotkania i konsultacje ujęte w harmonogramie odbywają się w godzinach 17.00 – 18.30.

Na konsultacje Rodzice zapisują się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w terminie dwóch dni przed planowanym terminem konsultacji.

Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel wyznacza Rodzicowi konkretną godzinę konsultacji, o której informuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Konsultacje indywidualne dla Rodziców nie ujęte w harmonogramie odbywają się w terminach ustalonych z nauczycielem w godz. 8:00- 15.30.

 

 

Nazwisko i imię

E-mail

1.

Bachor Dorota

wicedyrektor@zsptwardogora.pl

2.

Dudycz Paweł

paweldudycz@zsptwardogora.pl

3.

Janic Marta

martajanic@zsptwardogora.pl

4.

Jaśkiewicz Małgorzata

malgorzatajaskiewicz@zsptwardogora.pl

5.

Karbowska – Krzemińska Kamila

kamilakarbowska-krzeminska@zsptwardogora.pl

6.

Krawczyk Dominika

dominikakrawczyk@zsptwardogora.pl

7.

Krzywda Katarzyna

katarzynakrzywda@zsptwardogora.pl

8.

Lisiak Justyna

justynalisiak@zsptwardogora.pl

9.

Lityński Marcin

marcinlitynski@zsptwardogora.pl

10.

Lomanova-Baranska Nadiya

nadiyalomanova-baranska@zsptwardogora.pl

11.

Milian Wojciech

wojciechmilian@zsptwardogora.pl

12.

ks. Marcin Nesterowicz

marcinnesterowicz@zsptwardogora.pl

13.

Olejnik Ewa

ewaolejnik@zsptwardogora.pl

14. 

Pciak-Rogala Edyta

dyrektor@zsptwardogora.pl

15.

Pona Ariadna

ariadnapona@zsptwardogora.pl

16.

Proć Anna

annaproc@zsptwardogora.pl

17.

Śliwak Dorota

dorotasliwak@zsptwardogora.pl
biblioteka@zsptwardogora.pl

18.

Włusek Ewa

ewawlusek@zsptwardogora.pl

19.

Wolf Anna

annawolf@zsptwardogora.pl
pedagog@zsptwardogora.pl

20.

Woroniak Renata

renataworoniak@zsptwardogora.pl

21.

Wydmuch Zygmunt

zygmuntwydmuch@zsptwardogora.pl

22.

Zaprzalska Barbara

barbarazaprzalska@zsptwardogora.pl

23.

Żegliński Jaromir

jaromirzeglinski@zsptwardogora.pl