Od 18 stycznia 2021 r. – nadal NAUCZANIE ZDALNE

Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach według dotychczasowego planu lekcji. Lekcje online odbywają się na platformie MS Teams.
Są także zobligowani do systematycznego logowania się i odbierania wiadomości od nauczycieli i dyrekcji w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Kursy z przedmiotów teoretycznych zawodowych będą realizowane w formie zdalnej.

Więcej informacji na temat organizacji nauki w szkołach po feriach znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.