Oferta edukacyjna dla kandydatów

Więcej o:

Branżowej Szkole I Stopnia
Technikum – Technik Programista
Technikum – Technik Reklamy

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Zarządzenie Nr 4 / 2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022-2023 do klas I

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 – załącznik nr 1

 

 

WYKAZ KONKURSÓW WYMIENIANYCH NA ŚWIADECTWIE:

Zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022

Konkursy załącznik nr 1_2022

Konkursy załącznik nr 2_2022

Konkursy załącznik nr 3_2022

Konkursy załącznik nr 3a_2022

Konkursy załącznik nr 3b_2022