OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

22 listopada 2022 r. odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowanej pod hasłem: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Jej celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

W olimpiadzie udział wzięło 14 uczniów naszej szkoły, których zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu i dokonaniu oceny testów wyłonił trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Naszą szkołę w eliminacjach okręgowych reprezentować będą: Julia D., Gabriela P., Mateusz M. (uczniowie klasy 4 TR).

Czekamy na ogłoszenie listy zakwalifikowanych zespołów do II etapu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!