Pierwsza pomoc ze Służbami Ratowniczymi Oleśnica

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców pana Witolda Michałowskiego uczniowie klas pierwszych naszej szkoły mieli dziś możliwość wzięcia udziału w niezwykle ważnym szkoleniu. Służby Ratownicze Oleśnica uczyły nas udzielania pierwszej pomocy. Był czas na teorię i na praktykę. Każdy uczeń zaliczył siedem najpotrzebniejszych zagadnień związanych z prawidłowym niesieniem pomocy – resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną, chustę, pomoc przy urazach, zadławienia, AED oraz stany nagłe i krwotoki.

Dziękujemy panu Tomaszowi Krawczakowi oraz wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom za wspaniale poprowadzone szkolenie!