Powrót do szkoły. Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 
     

Organizacja zajęć w szkole
Ogólne zasady:
Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – pełna treść dokumentu