Poznaj Polskę

Program „Polski Ład” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 2022 r.

Powiat Oleśnicki otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 50 000,00 zł.

Celem akcji jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek szkolnych umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla:

  1. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy – kwota dofinansowania: 15 000,00 zł;
  2. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie – kwota dofinansowania: 10 000, 00 zł;
  3. Technikum w Twardogórze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł;
  4. Branżowa Szkoła I stopnia w Międzyborzu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu – kwota dofinansowania: 10 000,00 zł;
  5. Technikum w Międzyborzu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu – kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Programy wycieczek szkolnych obejmują punkty edukacyjne określone przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske