„Poznaj swój park krajobrazowy”

Uczniowie klas drugich i pierwszej technikum udali się dziś na zajęcia terenowe zorganizowane i dofinansowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wrocław w ramach akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”.
„Nasz park” to oczywiście Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Dzisiejsze zajęcia odbyły się w Rudzie Sułowskiej, a poprowadzili je panowie Cezary Tajer i Leszek Matacz.
Podczas zajęć dowiedzieliśmy się dużo o parku i rezerwatach przyrody znajdujących się na jego terenie oraz o hodowli karpia. Zaobserwowaliśmy wyjątkowo liczne stada ptaków – głowienek, łysek, łabędzi i żurawi a także ciekawe pojedyncze okazy – kanię, perkoza dwuczubego, bociany, trznadle, pliszki, kruki.
Na zajęciach z hydrobiologii mogliśmy przekonać się jak ciekawe i różnorodne organizmy żyją w naszych wodach. Widzieliśmy między innymi topielicę, pijawkę, młodego raka, larwy ważek, błotniarki i zatoczki oraz żyrytwę.
Po ciekawych zajęciach na świeżym powietrzu wszystkim dopisywał apetyt, a mogliśmy go zaspokoić obiadem w Gospodzie 8 Ryb.
Zajęcia terenowe były super!