Projekt BAKCYL 2022

W dniu 22 września 2022 r., w ramach projektu „BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży”, uczniowie klasy 2 TR (kształcący się w zawodzie technik reklamy) uczestniczyli w prelekcji on-line pt. „ Zmieniający się świat. Szanse i wyzwania”. Podczas spotkania z panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in.:
• Jak nadążać za zmianami i zrozumieć zaawansowane technologie,
• Czy maszyny/roboty zastąpią ludzi?,
• Jak wojna w Ukrainie zmieniła świat,
• Zmiana klimatu – co nas czeka i co możemy zrobić?,
• Z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć w niedalekiej przyszłości?

Poruszane zagadnienia były bardzo interesujące ze względu na swoją aktualność i wagę.
Dziękujemy za zaproszenie do wysłuchania wykładu Pana Prezesa!