Projekt BohaterON

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię”. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach akcji zostały przeprowadzone przez panią Barbarę Zaprzalską zajęcia tematyczne na temat historii Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powstania warszawskiego. Uczniowie słuchali wykładu nauczyciela, oglądali filmiki, ale też pracowali z materiałami indywidualnie i grupowo, tworzyli plakaty oraz pisali kartki do żyjących powstańców. Poprzez takie działania wzmacniane jest poczucie tożsamości narodowej oraz buduje się wrażliwość społeczną.

Organizatorami akcji są: Fundacja Rosa i Fundacja SENSORIA, a partnerem merytorycznym akcji jest Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast patronat honorowy sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wzięli udział w tej kampanii!