Projekt EduAkcja

W ramach realizacji projektu EduAkcja oraz w ramach polskiej kampanii World Invest Week uczniowie klasy 3 TP (kształcący się w zawodzie technik programista) oraz uczniowie klasy 2 TR (kształcący się w zawodzie technik reklamy) w dniu 04.10.2022 r. wzięli udział w wyjątkowej lekcji on-line poświęconej tematyce oszczędzania i inwestowania. Wykład poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

  • konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,
  • różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
  • procent składany,
  • pytania na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu,
  • rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,
  • ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,
  • architektura rynku kapitałowego w Polsce.

W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę i utrwalić wiadomości związane z rynkiem kapitałowym.

Serdecznie dziękujmy za ciekawy i interesujący sposób przekazania wiedzy!