Rekrutacja 2023/2024

Informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze (wszystkie oddziały):

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (najwyższa ocena)
  • informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze (wszystkie oddziały):

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (najwyższa ocena)
  • informatyka

Zapraszamy Kandydatów i Rodziców do odwiedzania naszej strony. W zakładce REKRUTACJA zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego będą pojawiać się wszystkie informacje związane z naborem do naszego Zespołu Szkół.