Rekrutacja – informacje

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za wybór oddziałów w naszym zespole szkół. Przed Wami jeszcze kilka ważnych etapów procesu rekrutacji.

  1. Uzupełnienie wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej (dolnoslaskie.edu.com.pl) o oceny i osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (zachęcamy aby zrobić to już teraz lub w najbliższych dniach) oraz o wyniki egzaminu ósmoklasisty (będą one ogłoszone 1 lipca, 8 lipca będą wydawane zaświadczenia).
  2. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa i zaświadczenia. Harmonogram rekrutacji przewiduje czas do 13 lipca, jednak rekomendujemy, aby nie czekać do ostatniego dnia i świadectwo oraz zaświadczenie złożyć podczas jednej wizyty w szkole – optymalnie w dniach 8, 11 lub 12 lipca.
  3. Odebranie skierowania na badanie lekarskie – w dniu dostarczenia do szkoły świadectwa i zaświadczenia, a następnie umówienie się i stawienie na badanie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (badanie ze skierowaniem ze szkoły jest bezpłatne).
  4. Sprawdzenie, czy znaleźliście się na liście kandydatów zakwalifikowanych – 21 lipca.
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie były dostarczone wcześniej) oraz zaświadczenie lekarskiego – 22-29 lipca.
  6. Sprawdzenie, czy znaleźliście się na liście kandydatów zakwalifikowanych – 21 lipca.
  7. Sprawdzenie, czy znaleźliście się na liście kandydatów przyjętych – 1 sierpnia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Tel.  780289101; 71 3158014; e-mail: sekretariat@zsptwardogora.pl