Rekrutacja – potwierdzenie woli podjęcia nauki

Drodzy Kandydaci, szanowni Rodzice,

przypominamy, że:

  • należy złożyć w szkole oryginały wymaganych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie),
  • brak złożenia w szkole w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00 oryginałów wymaganych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole, do której kandydat się zakwalifikował.