Stypendia dla najzdolniejszych

Siedmioro uczniów naszej szkoły zdobyło stypendia w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej skierowanego do uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów zawodowych. Najwyższe wyniki w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali: Dariusz Binczycki, Bartosz Karkoszka, Mirosława Lisiak i Michał Trynkiel z klasy 3 TP kształcący się w zawodzie technik programista oraz Wiktoria Stasiak z 2 TR, Emilia Kagankiewicz z 3 TR i Brajan Sieroń z 4 TRg kształcący się w zawodzie technik reklamy.